Sunday, January 20, 2013

ISLAM AGAMA KEBENARAN


Dengar | Faham | Respek

"Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam." - Al-Quran.

"Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada Hari Akhirat kelak tergolong daripada orang-orang yang rugi." - (Ali 'Imran : 85)

"Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari lain daripada agama Allah? Pada hal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sama ada sukarela dan terpaksa, dan kepadaNyalah mereka dikembalikan." - (Ali 'Imran : 83)

Fakta-Fakta Tentang Kebenaran Islam :

1] Dalam Islam, Allah itu Esa dalam erti kata tunggal; tidak bersekutu dengan selainNya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada suatu apa pun yang sama denganNya. Dia wujud dan kekal, tidak mati, tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak letih atau pun berhajat kepada sesuatu selainNya sebagaimana yang dihajatkan oleh manusia dan makhluk lain. Kesempurnaan berkenaan Allah ini hanya terdapat dalam agama Islam dan ajaran Al-Quran sahaja. 

2] Sebaliknya, agama Kristian percaya bahawa tuhan itu bukan satu tetapi tiga; bapa, anak, dan roh kudus. Jesus satu-satunya 'Putera Tuhan' dan dia juga pencipta dan abadi seperti bapanya juga meski pun Injil jelas-jelas mengatakan Jesus itu makan dan minum, tidur dan jaga, dan sangat bergantung kepada air, udara dan tiap-tiap benda yang diperlukan oleh manusia dan di dalam dirinya terkumpul semua keinginan duniawi. Seandainya Tuhan juga bergantung kepada semua perkara seperti manusia maka bagaimana dia layak menjadi Tuhan dan apakah ada perbezaan lagi antara Tuhan dan manusia? 

3] Al-Quran dengan jelas dan tegas menyatakan bahawa siapa yang mengatakan Jesus itu tuhan atau pun putera tuhan, maka dia sudah menyekutukan Allah dan menjadi kafir. Orang-orang Kristian yang mengangkat Jesus sebagai putera tuhan sebenarnya sudah memfitnah tuhan. Al-Quran telah menjelaskan bahawa Jesus atau Isa itu serupa dengan Musa, Daud, Sulaiman, Yahya, Hud, Nuh, dan lain-lain nabi. sebagai utusan dan nabi, mereka juga adalah manusia, makhluk dan bukan pencipta. Di sini, jelas sekali betapa ajaran Kristian yang sudah diselewengkan mengajarkan penganutnya sesuatu yang menyalahi wahyu, karut dan tidak masuk akal sama sekali.  

4] Dalam ajaran Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih dan bebas daripada sebarang dosa. Apabila manusia meningkat dewasa, barulah unsur-unsur dan pengaruh-pengaruh luar mempengaruhinya, pengaruh-pengaruh itu menentukan sama ada dia melakukan pahala atau pun berdosa. Ini kerana Allah telah mengurniakan manusia dengan akal fikiran yang boleh menilai setiap suruhan dan laranganNya. Al-Quran tidak pernah mengajar tentang dosa warisan. Dakwaan tentang dosa warisan itu adalah helah dan tipuan Syaitan belaka. Agama Kristian menyatakan tiap-tiap manusia berdosa sejak dilahirkan hingga dengan demikian, nabi-nabi juga turut melakukan dosa dan dosa Adam adalah penyebab manusia menjadi berdosa. Nyata sekali betapa kepercayaan seumpama ini menyalahi wahyu dan ajaran Tuhan. 

5] Islam membantah tuduhan palsu dan tidak berasas terhadap Nabi Isa yang telah dibuat oleh sebahagian musuh-musuhnya dan juga kawan-kawannya. Islam dengan usaha baiknya telah meletakkan Nabi Isa pada kedudukan yang sebenar dan telah membersihkannya daripada segala tohmahan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menamakan diri mereka Kristian. Orang-orang Kristian telah menuduh semua nabi dengan tuduhan-tuduhan palsu, perzinaan dan pembunuhan dan menggambarkan Jesus dalam bentuk yang tidak selayaknya hingga kalau tidak kerana kedatangan Islam yang mendedahkan kebenaran maka tidak seorang pun yang mahu menganggapnya sebagai manusia bermoral. Ini merupakan satu obligasi Islam yang tidak dapat dibayar oleh Kristian. Orang-orang Kristian tidak sahaja memanipulasikan kitab-kitab Injil, bahkan juga turut menyusun beratus-ratus Injil atas nama Jesus, sedangkan ia tidak ada kena mengena sedikit pun dengan ajaran Jesus.   

6] Imam al-Syafi'e, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya Imam al-Muzani dalam Mukhtasar al-Muzani, menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah telah menzahirkan agama NabiNya [yakni Islam] ke atas seluruh agama lain dengan nyata bagi setiap orang yang mengikutinya bahawa ia adalah benar, sedang dalam masa yang sama agama-agama yang menyalahi Islam itu adalah batil dan tertolak. Suatu hari nanti, semuanya akan menganut Islam, apabila Allah Ta'ala menghendakinya. 

Dengar | Faham | Respek

Kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan, selama mana pun kebatilan itu dilulur kepalsuan. Kebenaran itu tetap tunggal dan sampai bila-bila pun tidak pernah disekutukan dan ia sama sekali tidak pernah walau pun cuma sekerdip mata bersekedudukan dengan kebatilan. 

~ Hafiz Fandani/998-1404-191/13

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails