Tuesday, December 25, 2012

PUISI PUJI RAJA ALI HAJI


Raja Ali Haji itu Pujangga Melayu bijak bistari 
Hidup bersyariat, jiwa bersulam Tareqat Naqshabandi
Tidak pula dikatakan dia jalan Sufi itu perbuatan keji
Datang kamu tidak habis mengaji; mengeji tidak menyusul Nabi. 

~ Nukilan Hafiz Fandani/998-1404.

Wednesday, December 19, 2012

AIR MATA PENEMAN KE SYURGA
Tatkala dia rebah dan berdarah ke riba; belum sempat aku berkata-kata, dia sudah pun terputus nyawa. Hanya air mata menemaninya ke Syurga.

~ Hafiz Fandani/998-1404.

Tuesday, December 18, 2012

ANAK KEBANGKITANKami anak kebangkitan, yang lahir dari suara keberanian
Kami menjulang kebenaran dari diri-diri yang tertindas
Pada tangan kami hanya dua; Al-Quran dan kebenaran
Al-Quran menegakkan hujah, 
dan kebenaran menewaskan kebatilan
Kebangkitan ini bermaruah meskipun meleburkan darah
Ini kerana kami bangkit sesudah ditindas
Maruah lebih bernilai daripada seisi dunia;
semuanya kami infakkan untuk agama.

~ Hafiz Fandani/998-1404. 

Tuesday, December 11, 2012

KEWUJUDAN MANUSIA


>> Manusia adalah ‘wujud’ atau ‘jauhar murakkab’ [tubuh berkomposisi] pada taraf ‘mumkin al-maujud’. <<

Pernyataan di atas ini lebih kepada kefahaman bahawa manusia [termasuk maujud atau maujudat – segala yang ada] itu sememangnya satu entiti yang wujud atau ada; dalam erti kata terzahir dalam konteks al-wujud atau kewujudan yang tercipta dan berada pula pada taraf ‘mumkin al-maujud’ – ada yang mungkin atau ada yang berkemungkinan. Oleh sebab itu, disebutkan bahawa manusia itu adalah wujud atau dalam erti kata jauhar murakkab atau tubuh yang berkomposisi. Lafaz ‘mumkin al-maujud’ itu pula adalah satu lafaz yang memahamkan kita tentang kemungkinan ada atau wujud, dan tiadanya [maksudnya tiada ada atau wujud] itu yang saling bertukar ganti atau pun dalam kefahaman yang lain; yakni daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Ini sememangnya begitu kerana, kedudukan ‘wujud’ atau pun ‘maujud’ yang wujud pada taraf ‘mumkin al-maujud’ itu baharu sifatnya. Tentang faham hubungkait antara ‘al-wujud’, ‘al-maujud’ yang ‘al-mumkin’ itu, dan akhirnya akan mengabsahkan ‘wujud al-wajib’, eloklah kita telaah pernyataan al-Jami dalam al-Durrah al-Fakhirah, seperti berikut : 

“Sesungguhnya ada [al-wujud] itu adalah satu kemestian. Jika tidak demikian, lazimlah ada [al-maujud] itu terdiri daripada ‘ada yang berkemungkinan’ [al-mumkin]. [Jika ada terdiri daripada ‘ada yang berkemungkinan’], maka lazimlah tidak didapati sesuatu pun pada asalnya.

Sesungguhnya ‘ada yang berkemungkinan’ [al-mumkin] adalah pelbagai, yang tidak memadai dengan wujudnya pada dirinya sendiri. Pernyataan ini adalah terang nyata [yakni tidak perlu dibahaskan lagi]. Dan al-mumkin tidak menjadikan bagi lainnya kerana martabat menjadikan [martabat al-ijad] setelah martabat ada [martabat al-wujud]. Dan, tatkala tidak wujud dan tidak menjadikan, tidak dengan zatnya dan tidak dengan selainnya. Maka, sebab itu sabitlah terbukti Wujud al-Wajib [ada yang mesti atau mesti ada].”

Nota :

Menurut klasifikasi Imam al-Sanusi, ada [al-wujud] sebagai sifat nafsiyyah adalah ‘sabit pada akal’ [thubut fi ‘aqli] yakni ‘amr I’tibari’ – tilikan akal. Akal – pada hakikatnya yang murni dan tulen – pastinya mensabitkan atau menetapkan ada [al-wujud] ini. Ini berdasarkan hukum ‘aqli. Imam al-Sanusi juga menemukan kita dengan penghujahan-penghujahan yang menetapkan istighna’ [kaya Allah Ta’ala daripada makhluk]. Dan iftiqar [keberhajatan makhluk kepada Yang Menjadikannya – yakni Allah Ta’ala]. Proses tilikan akal ini akan menemukan kita kepada satu kenyataan atau premis yang menatijahkan bahawa manusia itu [ini termasuk segala kawniyyat-maujudat] itu selamanya sebagai hamba Allah. Boleh rujuk sharah Umm al-Barahim, dan kitab-kitab usuluddin yang lain. 

Sekadar perkongsian untuk manfaat bersama. Allahu a’lam.

Hafiz Fandani/1404.

ILMU, MAQULAT DAN AL-HIKMAH


[al-'Ilm] dengan makna 'pengetahuan' adalah sifat bagi zat [ia seperti pengetahuan adalah sifat bagi diri kita, yakni zat]; zat yang bersifat demikian dinamakan ['alim] ertinya 'mengetahui', manakala objeknya yang berada dalam ilmu itu dinamakan [ma'lum] ertinya 'apa yang diketahui'. 

> Rumusan ini berdasarkan kepada penelitian 'sepakat' tiga orang ilmuwan, dalam konteks yang dibahaskan-dirujuk iaitu Abdullah Mohammad (Nakula), Sheikh Pak Da 'Eil al-Fathani, dan al-'Alim al-'Amil al-Ustaz al-Kamil Tuan Guru Haji Abdullah Lubok Tapah. Al-Fatihah untuk ketiga-tiga ilmuwan berjasa ini. 

Seterusnya, perbahasan tentang [al-'ilm] ini dapat dirumuskan dalam gambaran berikut :
 

al-'Ilm : 

> 'idrak (masdari) diterjemah sebagai 'tahu'
> sifat ('ismi) diterjemah sebagai 'pengetahuan'
> diterjemah sebagai 'mengetahui'

[Pecahan makna kalimah al-'ilm]

Bersesuaian dengan perbahasan ini, selanjutnya dipetik penelitian al-Marhum Tuan Guru Abdul Qadir ibn Wangah Sekam [1340/1921 - 1412H/1991M], salah seorang daripada murid Sheikh Pak Da 'Eil al-Fathani, seperti berikut :

"…telah berkhilaf-khilaf ulama pada mengatakan ilmu bagi seorang di tengah-tengah mengetahui itu; berkata muhaqqiqun bahawasanya ia daripada [kayf] kerana pada ketika tahu itu rupa benda yang ditahu, dan berkata setengahnya ialah daripada [infi'al] kerana pada ketika itu ialah menerima [nafs] yakni ruh bagi demikian rupa benda itu, dan berkata setengah yang lain ialah daripada ['idafah] kerana ilmu itu hasil ia dengan adu antara [nafs] dengan rupa benda itu dan [qawl - pendapat] yang ketiga ini ialah daripada ulama ilmu usul al-Din dan adalah khilaf-khilaf ini kenakan ilmu dengan makna tengah-tengah tahu sahaja, tidak apabila sudah jadi [malakah] adapun waktu itu maka dinamakan [kayf], Hai Tuhan kita berikanlah kepada kita akan ilmu-ilmu yang jadi [malakah] lagi manfaat akan kita dengan beramal akan dia." - (Ruj : Mabda' al-Fikrah fi al-Maqulat al-'Asharah, hlm 28) 

[Nota : kayf, infi'al, dan 'idafah itu termasuk terma-terma atau kandungan yang menjadi perbahasan dalam Maqulat 'Ashara-Maqulat Sepuluh atau dinamakan juga sebagai Sistem Maqulat. Ia juga disebut sebagai 'Categories' atau bermaksud predikat dalam bahasa moden. Dari segi istilahnya, Maqulat itu ditakrifkan sebagai "ilmu yang membahaskan padanya tentang jenis tertinggi (summum genus atau kelas tertinggi atau 'ajnas 'aliyah' bagi ada yang serba mungkin, yakni bukan berkenaan 'mesti ada' - wajib wujud). Sistem Maqulat ini sering digunakan oleh para ulama Islam di dalam karya-karya usul Fiqh, usul al-Din, sains, dan al-Hikmah]

Ini adalah hasil ringkasan awal yang dibuat dan masih dalam bacaan lanjut untuk lebih benar-benar memahami tentang subjek yang dibahaskan. Untuk meneliti perbahasan selanjutnya tentang ini, yang melibatkan tentang faham dan hubungkait antara ilmu, maqulat dan al-Hikmah, boleh dirujuk teks asal hasil ringkasan ini daripada tulisan al-Fadhil al-Ustaz Mohd Zaidi Abdullah yang berjudul "Al-'Ilm, Al-Maqulat dan Al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu : Satu Penelitian Awal" di dalam Jurnal AFKAR bil: 6, Rabi' al-Awwal 1426/Mei 2005, halaman 171-192. Perlu juga dibaca teks ini bersama tulisan beliau yang lain, iaitu Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi dan dua buah buku terbaharu, Al-Hikmah Berwacana Perihal Fenomena, dan Kearifan Yang Subur, untuk lebih memahami susur galur teks dan konteks yang dibahaskan. Allahu a'lam. 

~ Hafiz Fandani/998/1404.

PEDOMAN DALAM BERTAREQAT

Ke’aliman seseorang dalam disiplin ‘ilmu dan kehebatannya dalam pemikiran bukanlah satu alasan atau pun benteng bagi dirinya mengelak daripada mendalami tasawwuf dan tariqah melalui suhbah guru mursyid yang ‘alim, kamil lagi mukamil. Sehebat ‘ulama yang digelar Sultan ‘Ulama [Sultan Para ‘Ulama] iaitu Sheikh ‘Izzuddin ‘Abd Salam pun masih bersuhbah dan mengambil masyrab tasawwuf daripada Sheikh Abu Hasan asy-Syazili yang 16 tahun lebih muda usianya daripada beliau. Kehebatan Hujjatul Islam Imam al-Ghazzali dalam disiplin ‘ilmu dan pemikiran sama sekali tidak menjadikan dirinya menjauhi tasawwuf dan tariqah, bahkan beliau bergurukan al-Farmadhi dan an-Nassaj at-Tusi dalam ‘ilmu tasawwuf dan tariqah. Imam an-Nawawi meskipun dikenali hebat dalam disiplin ‘ilmu fikh dan hadis, masih seorang ‘ulama yang bertasawwuf dan bertariqah Syaziliyyah. Maulana Jalaluddin Rumi yang dikenali di Timur dan Barat sebagai Maulana Rumi, meskipun bermazhab Hanafi dan seorang Sunni [bukan Syiah sebagai didakwa], turut mendalami tasawwuf dan tariqah, dan akhirnya beliau membawa Tariqah Mawlawiyyah; kehebatan Matsnawi beliau itu yang dikagumi oleh khalayak Timur dan Barat adalah hasil daripada limpahan kerohaniannya dalam renungan dunia tasawwuf. Malahan, al-Faqih al-Muhaddis dalam disiplin ‘ilmu hadis dan terkenal hebat sebagai seorang ‘ulama yang ‘Alim Rabbani, dikagumi rata-rata ‘ulama termasuk oleh Sheikh Yusuf Abdullah al-Qaradhawi dan Sheikh Abu Hasan Ali an-Nadwi, iaitu Sheikh ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah pun turut bertariqah dengan Tariqah Naqshabandiyyah. Imam asy-Syahid Hasan al-Banna, pengasas kepada Ikhwanul Muslimin juga adalah seorang pengamal Tariqah al-Husofiyyah asy-Syaziliyyah; wirid Ma’thurat yang terkenal sebagai amalan Ikhwanul Muslimin itu asalnya ialah wirid dan wazho’if yang diberi izin beramal oleh mursyid beliau Sheikh ‘Abd Wahab al-Husofi.

AMALAN BERMAZHAB EMPATDalam kitab beliau yang terkenal, Nihayat al-Zain, Imam Nawawi al-Bantani atau digelar ‘ulama sebagai Imam an-Nawawi ats-tsani (Imam Nawawi kedua) yang juga salah seorang murid kepada al-‘Alim al-‘Allamah al-‘Arif ar-Rabbani, Sheikh Daud al-Fathani, menyebutkan :


“Dan dalil berkenaan dengan hal itu [iaitu keperluan mengikuti imam-imam mujtahidin yang diakui di kalangan ahli sunnah [wal Jamaah] seperti al-Shafie, Maliki, Hanbali, dan Hanafi [Allah meredhai mereka semuanya] ialah firman Allah yang bererti : Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya – al-Nahl;16:43 – Maka Allah memperwajibkan bertanya bagi orang yang tidak mengetahui, dan wajib di atas orang itu mengambil pengajaran orang ‘alim itu. Dan itu adalah taklid baginya. Dan tidak diharuskan bertaklid kepada yang selain daripada mereka yang empat ini daripada yang lain lagi daripada kalangan mujtahid dalam bidang furu’, seperti Sufian al-Thauri, Sufian bin Uyainah dan Abdul Rahman bin ‘Umar al-Auza’I [Allah meredhai mereka semua itu]. Dan tidak harus juga bertaklid kepada seorang daripada sebesar-besar sahabat [Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam] kerana pegangan atau mazhab mereka itu tidak ditetapkan serta tidak ditadwinkan. Ada pun bagi seseorang yang mempunyai keahlian dalam ijtihad yang mutlak, maka haram di atasnya bertaklid [kepada sesiapa] dan wajib pula di atas seseorang yang tidak mempunyai keahlian supaya bertaklid dalam usul [iaitu dalam soal usuluddin atau akidah], iaitu bertaklid kepada akidah-akidah oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari atau pun Imam Abu Mansur al-Maturidi; tetapi keimanan orang yang bertaklid itu ada ikhtilaf tentangnya dengan nisbah kepada hukum akhirat. Ada pun dengan memandang kepada hukum-hukum syara’ dunia, maka memadailah dengan ianya berikrar [tentang pegangannya itu]; pendapat yang paling sah [dalam hal ini ialah] bahawa seseorang yang bertaklid dalam hal akidah itu adalah seorang yang derhaka bila ianya orang yang mampu berfikir sendiri, dan dia tidak berdosa [dalam bertaklid] kalau ia tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir sendiri…Dan wajib di atas orang yang tersebut itu bertaklid dalam ilmu tasawwuf kepada seorang daripada imam-imam tasawwuf seperti al-Junaid, iaitu Imam Sa’id bin Muhammad Qasim Junaid, penghulu golongan Sufiah, dari segi ilmu dan amalnya, Allah meredhainya. Dan kesimpulannya ialah bahawa : Imam Shafie dan yang sedemikiannya ialah para pembimbing umat ini dalam hukum-hukum furu’, Imam Asy’ari dan sepertinya pembimbing-pembimbing umat ini dalam usul, dan al-Junaid dan mereka yang sepertinya adalah para pembimbing dalam tasawwuf. Moga-moga Allah kurniakan ganjaran kebaikan kepada mereka, moga-moga Allah menjadikan kita mendapat manfaat melalui mereka ini semuanya.” – [Nihayat al-Zain, hlm 7]. 

Nota Ringkas :

Kitab Nihayat al-Zain karangan Imam Nawawi al-Bantani dalam bahasa Arab ini adalah huraian kepada kitab Qurrat al-‘Ain yang ditulis oleh ulama India Selatan abad ke-16, Sheikh Zain ad-Din al-Malibari (meninggal 975M). Ulama India ini pula ialah murid kepada Imam Ibnu Hajar al-Haitami (meninggal 973M), penulis kitab Tuhfah al-Muhtaj yang menjadi kitab autentik dalam Mazhab Shafie. 

Kitab Qurrat al-‘Ain ditulis dan diberikan huraian tambah oleh pengarangnya hingga terhasil kitab Fath al-Mu’in – sebuah kitab yang menjadi rujukan dalam bidang fiqh. Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi menulis empat jilid I’aanah at-Thalibin yang merupakan syarah atau huraian kepada kitab Fath al-Mu’in. Kitab I’aanah at-Thalibin ini pernah ditashih dan ditahqiq oleh Sheikh Ahmad al-Fathani atas kehendak Sayyid Bakri Syatha sendiri, bahkan Sheikh Ahmad al-Fathani pernah mengajar kitab yang menjadi rujukan utama ini.

Thursday, September 13, 2012

DI MASJID NIU JIE
Aku damai kala melangkah masuk, ketenangan menyapa seusai salam.
Iringan takbir, Fatihah, dan tahiyat; peneguh jati diri kehambaan.
Jauh ke tanah besar, kembara iman menyatu kasih mengikat janji; rasa menyatu rasa.
Takkan kesunyian aku, jika di sini ada sekeping hati Bilal, sekental Asiah.
Ke mana pun aku menghadap dan menapak akan ada sulur cahaya, meski di sini, adakala ketelusan dipijar api sangsi.
Maha SuciMu Allah; kalbuku luluh, tebing mataku lusuh. Sejauh ini aku menjadi saksi, keagunganMu menyapa siapa dan apa sahaja; kebenaran adalah kemutlakan. 
Keyakinan menyatu dalam kerut dan kedut angin. 

Hafiz Fandani
2012
Niu jie, China.

GEMA MASJID NIU JIE


Bicara dijulang tanpa suara
Dalam semarak api, jiwanya bahagia
Kerdil diri di tanah besar
keyakinan tidak pernah tersasar. 

Hafiz Fandani

[Gambar : Bersama Imam Yusof dalam Masjid Niu jie - 2012]

Monday, May 28, 2012

Personaliti Ilmuwan Islam Berjaya – Rangkuman Travelog Tokoh Unggul


Dunia Islam, sejak dari awal mula Islam tersebar hingga ke saat ini, tidak pernah kekurangan tokoh ilmuwan dan sarjana dalam apa jua disiplin ilmu. Dalam setiap bidang ilmu pasti akan ada tokoh berjaya di kalangan ilmuwan dan sarjana Islam. Malah, ketokohan ilmu para ilmuwan dan sarjana Islam itu pula turut dikagumi oleh para sarjana non-Islam dan Barat. Hasil karya dan apa sahaja penemuan serta penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan dan sarjana Islam turut diaplikasikan dalam sistem pengajaran dan menjadi silibus utama di Barat.

Para ilmuwan dan sarjana Islam mempunyai personaliti yang cukup berketerampilan. Perkara ini boleh dibaca dalam biografi dan autobiografi tentang mereka. Kejayaan para ilmuwan dan sarjana Islam dalam mengungguli bidang keilmuan secara bersepadu (gabungan antara ilmu-ilmu) adalah hasil pemahaman mereka tentang anjuran membaca dan belajar sebagaimana disentuh oleh Al-Quran melalui surah al-‘Alaq, ayat 1 sampai 5, dan ayat-ayat lain juga yang menjurus ke arah memanfaatkan kemampuan akal fikir. Ayat surah al-‘Alaq ini juga adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Baginda Nabi Muhammad s.a.w.

Buku, Personaliti Ilmuwan Islam Berjaya ini memaparkan rangkuman kisah menarik secara ringkas tentang proses pembelajaran dan budaya keilmuan para ilmuwan dan sarjana Islam. Ia bermula daripada skop kisah tentang Nabi Muhammad s.a.w sebagai tokoh personaliti unggul, disusuli oleh para sahabat agung, tabi’in, dan para ilmuwan dan sarjana Islam selepas mereka.

Antara kisah menarik para ilmuwan dan sarjana Islam yang turut disentuh dalam buku ini ialah tentang Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Ibnu Sina, al-Biruni, al-Jahiz, al-Ghazzali, an-Nawawi, asy-Syafi’e, Ibnu Haytham dan lain-lain.

Perkara yang tidak mungkin dibayangkan oleh pembaca ialah apabila membaca kisah tentang pengembaraan ilmu atau travelog ilmu oleh para ilmuwan Islam yang menghadapi pelbagai kepayahan dan kesukaran, tetapi tidak sedikit pun halangan yang dihadapi oleh mereka itu melunturkan hasrat murni dan semangat juang mereka yang cintakan ilmu.

Buku ini sememangnya sesuai untuk bacaan yang berinspirasi bagi para pelajar. Rangkuman beberapa kisah menarik tentang para ilmuwan dan sarjana Islam mampu mencetuskan semangat baru dan mendorong para pelajar ke arah mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Buku ini juga sebenarnya sesuai untuk bacaan pembaca yang masih mahu meningkatkan penguasaan ilmu dari semasa ke semasa tetapi kekurangan inspirasi.       

TAJUK : Personaliti Ilmuwan Islam Berjaya
PENULIS : Muhammad Hafiz Mat Tajudin
PENERBIT : Pelima Media Sdn. Bhd.
HARGA : RM 12 (Semenanjung) RM 14 (sabah dan Sarawak)
TEBAL : 110 muka surat.


Boleh baca ulasan tentang buku ini di akhbar Kosmo, Isnin - 28 MEI 2012, muka surat 26, ruangan Buku. 

Saturday, April 21, 2012

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, Tokoh Personaliti Unggul


Apabila ditanya, siapa tokoh teladan paling unggul? Sudah pasti di benak dan fikiran seorang Islam yang beriman, akan terlintas nama sosok agung ini, iaitu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi Muhammad adalah manusia unggul yang tidak ada tolok bandingnya. Keunggulannya melayakkan Baginda menjadi tokoh teladan sepanjang zaman.

Nabi Muhammad adalah personaliti unggul yang sentiasa menyeru umat Islam supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perkara ini amat jelas apabila diteliti dalam setiap sabdaan Baginda melalui hadis-hadis yang berkaitan persoalan ilmu dan keutamaannya. Hadis-hadis itu menjadi inspirasi dan dorongan kuat kepada umat Islam dalam memajukan diri dan bangsa dengan keutuhan ilmu. Sementelahan pula, Nabi Muhammad sendiri adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran.

Bermula dengan asas dorongan semangat daripada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam itu, umat Islam – khususnya para sahabat, pada zaman awal Islam terus mengorak langkah menuntut ilmu, terutamanya melalui bimbingan dan didikan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri sebagai guru utama.

Perlu diketahui, sungguhpun Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi (tidak mampu membaca dan menulis) dan tidak pernah pun mempelajari sebarang ilmu daripada siapa pun, namun Baginda adalah seorang Rasul utusan Allah yang diberikan keistimewaan dengan dianugerahkan oleh Allah ilmu dan hikmah yang tidak pernah dimiliki oleh siapa pun sebelumnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah melalui firmanNya : “Dan Dia (Allah) mengajarkanmu (Muhammad) tentang apa yang tidak engkau ketahui. Itu adalah kurniaan Allah yang begitu agung kepadamu.” – (Surah an-Nisa’, ayat 113). 

Nabi Muhammad mendidik para sahabat dengan kaedah didikan yang terbaik. Baginda menyampaikan satu-satu ilmu dengan gaya bahasa yang fasih, fakta yang tepat, tutur kata yang lembut dan menyenangkan jiwa, serta penuh kasih sayang, di samping Baginda menampilkan contoh teladan dan akhlak yang terbaik dalam memberikan didikan. Keperibadian Baginda dalam aspek perilaku, tutur kata, dan pengakuan tertentu adalah suatu didikan yang begitu berkesan. 

Melalui bimbingan dan didikan Nabi Muhammad, lahirlah para sahabat yang menjadi anak didik berwibawa seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Usman, dan Saidina Ali yang digelar ‘kota ilmu’. Begitu juga, para sahabat yang lain – meskipun pada awalnya sahabat itu hanya seorang khadam atau pembantu Nabi - seperti Saidina Anas bin Malik, tetapi oleh kerana sentiasa bersama Nabi dan mendapat bimbingan Baginda, Saidina Anas akhirnya terkenal sebagai seorang ilmuwan dan sarjana Islam yang dikagumi banyak orang.    

Saidatina Aisyah, isteri Nabi yang amat dikasihi juga adalah antara insan yang banyak mendapat bimbingan dan didikan Nabi Muhammad selain isteri-isteri Baginda yang lain. Saidatina Aisyah dikenali dalam kalangan para sahabat sebagai perempuan dan isteri Nabi yang paling pakar dan sentiasa menjadi rujukan para sahabat yang lain, terutamanya beliau dijadikan rujukan utama oleh kaum perempuan dalam menangani permasalahan yang melibatkan hal-hal kewanitaan. 

Kejayaan dan keunggulan para sahabat dalam menuntut ilmu khususnya, memperlihatkan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang pendidik yang bijaksana dalam melahirkan generasi Islam yang unggul dan berwibawa. Selain Al-Quran dan hadis, sejarah juga jelas memaparkan banyak fakta yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad adalah seorang pendidik yang hebat. Kehebatan Nabi Muhammad dalam mendidik dan membangunkan jati diri para sahabat dengan sistem pendidikan kenabian membuktikan Baginda jauh lebih hebat jika hendak dibandingkan dengan tokoh-tokoh pendidik sepanjang sejarah pendidikan dunia.  

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad berjaya membangunkan satu generasi umat yang berilmu dan beradab. Prestasi sistem pendidikan Rasulullah itu boleh dibuktikan dengan melihat dan membandingkan keadaan para sahabat sebelum belajar dengan perubahan yang mereka alami selepas dididik dalam sistem itu. Keperibadian dan ketinggian ilmu para sahabat menjadi bukti kukuh dalam mendokong Nabi Muhammad sebagai personaliti unggul.              

Generasi terbaik para sahabat yang dididik dan dibimbing oleh Nabi Muhammad itu pula, seterusnya menjadi generasi pendidik kepada para ilmuwan dan sarjana Islam dalam kalangan tabi’in iaitu generasi selepas generasi para sahabat. Generasi tabi’in itu seterusnya pula turut menjadi generasi pendidik kepada generasi tabi’ tabi’in atau atba’ tabi’in iaitu generasi selepas generasi para tabi’in. Begitulah seterusnya, kesinambungan ilmu daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain, melengkapkan legasi keilmuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad berterusan dijaga dan diamalkan oleh generasi terbaik dalam kalangan umat Islam hingga ke hari kiamat. 
     
Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sesungguhnya Allah tidak mengutuskanku sebagai orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Tetapi Allah mengutuskanku sebagai seorang guru (pendidik) dan pemberi kemudahan.” – (Hadis riwayat Imam Muslim).

(Petikan daripada buku Personaliti Ilmuwan Islam Berjaya : Rangkuman Travelog Tokoh Unggul, karya terbaru saya yang bakal diterbitkan) 

Sunday, March 18, 2012

KAU YANG BERWAJAH DUA

Detak kata sudah lebur dianyam angin mawas, sudah berbaur lendir dan meruap masam. Nadi makruf sudah keterasingan bagai ajam yang tidak seakrab mesra dulu.

Sukar benar mengharap keikhlasan berandang seperti waktu kecur embun meruap segar, pada jantung tua dan dada kobar segala murba.

Desah citamu sudah tidak beranta dulu, waktu saga darah sedingin salju. Melepak hasratmu sudah tidak semelepak dulu, waktu getar nafas sebening embun.

Kemana lenyapnya gema Qurani, rumpun insani? Sudah tidak bertunas lagikah? Mudah benar kau gecar angan mayapada, kau berwajah dua - citra murni sudah dikecar buas.

Adakah kau maklum, lidahmu sudah terlalu lama tercelur nista? Aku sangat pasti, kau tahu tentang itu. Ah! Kau cuba menafikannya. Aku, dia dan mereka tahu jangkahmu kahar pendekar. Kami akui. Tapi sayang berabad sayang, gagasanmu tohar, sewaktu kau cuba membakar dingin malam, dan mendingin terik siang.

Hafiz Fandani

Sabtu

Detik 7.28 malam

28 Januari 2012 / 4 Rabi’ul Awwal 1433

Serdang.

MENYIRAT CINTA HAQIQI - SAJAK KE PUNCAK MUNTAHI


KEMALA : MENYIRAT CINTA HAQIQI - sebuah antologi yang menghimpunkan lebih 200 sajak, puisi, pantun oleh sekalian penulis terkenal seNusantara yang diterbitkan oleh Insandi Sdn. Bhd.

Sajak Pak Darma Mohammad iaitu Menjilid Hujan dan sajak saya, Ke Puncak Muntahi turut tersenarai dalam antologi ini.


Bening diri

menggelintar gemawan nafas

bagai gemeresik adagio

damai merinci fuad


Jenang hayat menyimpai atma

berjejal lafaz jihar dan sirr

melebur hijab berbilur pekat

menyejat iri


Kolong iblis berceceran

dipijar nafi dan isbat

direkat zuhud dan syuhud


Di balik birai salik

nafsu berwalang rasa

hakikat melesat

dari ubun ke teras sulbi

menyirat dalam menyurat makna


Antara wajah dan jihat

geluk rasa mengeluk aden

ke puncak muntahi

wilayah paling sani


Naskah ini sudah dilancarkan sempena Malam Dana Numera Malaysia di Seri pentas TV3 pada 24 Februari yang lalu.

Bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan naskah ini, boleh terus membelinya daripada SN Dato' Kemala di Rumah 321, Jalan Sepakat 8,Taman United, 58200 Kuala Lumpur atau di pejabatnya di FBMK, UPM Tingkat 2, Bilik No. 226.

Naskah yang berharga RM 50 ini juga boleh dibeli di Kedai Buku Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Hafiz Fandani.

Thursday, January 19, 2012

INGATLAH ALLAH, ALLAH PASTI MENGINGATI KAMU


Jiwa-jiwa bagai Syurga mawar

namaMu ajaib, mekar di pepohonan abadi

butir keyakinan sentiasa menguning mesra;

rumput tidak pernah mengunci bibirnya.

~ Hafiz Fandani ~

______________________________


Abi Sa’id Al-Khudri r.a meriwayatkan bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Kata Nabi Musa ‘alaihissalam :

“Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku berzikir dan menyeruMu dengannya,” Jawab Allah: “Katakanlah: “La ilaha illallah.” Musa bertanya: “Wahai Tuhanku, semua hambaMu berkata demikian.” Ujar Tuhan: “Katakanlah: “La ilaha illallah.” Musa berkata: “Apa yang saya minta ialah suatu yang khusus bagiku (seorang) sahaja.” Allah berfirman: “Wahai Musa, andainya tujuh petala langit dan tujuh petala bumi berada dalam satu timbangan, nescaya timbangan La ilaha illallah akan mengatasi berat timbangannya.”

(Riwayat al-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim)

Firman Allah, maksudnya :

“(Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami daripada azab neraka.”

(Surah Ali-‘Imran, ayat 191)

Ingatlah Allah, Allah akan mengingati kita.

Hafiz Fandani

Serdang.


Related Posts with Thumbnails