Wednesday, January 16, 2013

DENGAR | FAHAM | RESPEK


Dengar | Faham | Respek 

Jikalau Allah itu dimaksudkan selain yang dimaksudkan oleh diriNya sendiri dan menggunakannya pada tujuan yang menyalahi maksud atau pun bertujuan sebagai satu propaganda/diayah, bermakna jelas-jelas sekali ia satu perkara paradoks dan falasi. Inilah delusi pihak yang menuntut sesuatu yang bukan haknya sama ada pada sisi lafziyah dan sisi maknawi. Tuntutan itu sekali gus menggambarkan kecelaruan mereka dalam mengenal keberadaan Tuhan. Kecelaruan dalam mengenal Tuhan, bermakna berlaku kecelaruan dalam memaknakan kehidupan ini dengan ajaran yang sahih daripada wahyu Tuhan. Bagaimana mungkin satu ajaran yang bercelaru boleh mendakwa kesucian ajarannya daripada berlaku penyelewengan? 

Dengar | Faham | Respek 

Perkara yang bersifat paradoks dan falasi tidak mungkin akan menemui kebenaran hakiki. Pihak yang mengungkapkan sesuatu yang bersifat paradoks dan falasi boleh sahaja dinilai sebagai anarkis, apalagi dalam perkara-perkara yang sudah dimuktamadkan hakikat kebenaran dan kesuciannya. Kebenaran hakiki sebagai kemuncak cahaya bertaraf tinggi hanya akan dapat digapai apabila memahaminya dalam konteks yang sebenarnya tanpa sedikit pun ada kecenderungan untuk memesongkan hakikat sebenar. Oleh sebab itu juga, kita mendakwah pihak-pihak ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, “Dia adalah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu...” – Al-Quran, 26:26. Allah itulah Tuhan selama-lamanya, yang tidak ada tuhan selainNya; dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, dan Tuhan yang tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupaiNya. 

Dengar | Faham | Respek

Saya akhiri dengan renungan bait Maulana Jalaluddin Rumi :

Dalam hidup, saya adalah murid Al-Quran
Saya adalah debu jalanan
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
Jika ada orang yang berkata lain
tentang itu
Sungguh saya tidak terima dengan
diri dan perkataannya.

Saya ulangi lagi sekali :

Jika ada orang yang berkata lain 
tentang itu
Sungguh saya tidak terima dengan
diri dan perkataannya

Saya tegaskan :

Dalam hidup, 
Saya adalah murid Al-Quran
Saya adalah debu jalanan
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

Dengar | Faham | Respek

Hafiz Fandani/998-1404-171

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails